Red Barnets Vuggestue
 

Dagens gang

Dagens gang

KL. 6.30 eller 6.45

Vuggestuen åbner kl. 6.30 mandag til torsdag, fredag kl. 6.45. De børn der ikke har spist hjemmefra, får tilbudt morgenmad indtil kl. 7.45. Vi lægger stor vægt på, at børnene bliver afleveret i en tryg og rar atmosfære og at afleveringen bliver en god oplevelse for både børn og forældre. Derfor er det også vigtigt at I giver jer god tid til at aflevere og få sagt farvel. Snak altid med personalet, så de ved, at I er kommet og kan træde til, når der skal vinkes farvel.

 

Personalet tager også imod beskeder vedrørende børnene, som skal huskes i løbet af dagen. Husk at tjekke dit barn ind på Ipaden i indgangspartiet.

 

 

Kl. 8.30

Fordeler vi os i huset.

 

 

Kl. 9

På dette tidspunkt er der en lille morgensamling på stuerne. Her får børnene rugbrødstrekanter og vand. Vi sidder om bordet eller på gulvet og synger nogle sange og/eller snakker om, hvad der skal ske i løbet af formiddagen.

 

Vi prioriterer denne samling højt og beder derfor om at I enten afleverer før kl. 9 eller efter 9.15.

 

 

Kl. 9.30

Vi ser helst at børnene er i vuggestuen senest kl. 9.30, da vi på det tidspunkt går i gang med dagens aktiviteter. Hvis I holder fri, er syge, eller kommer senere end 9.30, forventer vi, at I giver besked. Kommer I senere end 9.30, risikerer I at komme til en tom stue eller et tomt hus.

 

Hvis I kommer midt i en fællesstund mellem børn og personale, opfordrer vi jer til at vente udenfor, indtil aktiviteten er færdig. Dels fordi det er meget forstyrrende at skulle modtage børn, når vi er fordybet i en aktivitet med børnene, dels fordi det er vigtigt at give det nyankomne barn, en god og nærværende kontakt når det modtages. Vores aktiviteter tager udgangspunkt i barnets udvikling, behov og interesser.

 

Vi imødekommer så vidt muligt barnets initiativer. Derved oplever barnet, at det bliver set, hørt og forstået og får der igennem en opfattelse af, at være værdifuldt og betydningsfuldt.

 

Ligeledes tilrettelægger vi aktiviteter der stimulerer udviklingen af motorikken,sanserne og sproget.

 

Vi arbejder i vores dagligdag målrettet med sprogstimulering. Dette gør vi gennem læsning, sang, musik og den daglige kommunikation med barnet.

 

Gennem ture og leg tilgodeser vi børnenes behov og lyst til fysiske udfordringer.

 

Vuggestuebarnet er bl.a. ved at udvikle fornemmelse for egen krop. Vi skal give barnet mulighed for at videreudvikle denne fornemmelse. Det er derfor vigtigt, at barnet får lov til, at hoppe fra børnestolene ned på madrasserne, balancere på træstubbe, klatre på legestativerne, gynge(nogle gange i evigheder) og køre på scooter. Dette er alt sammen med til at udvikle de motoriske evner og forskellige sanser.

 

Vi mener det er vigtigt, at have fokus på børns indbyrdes samspil og sociale relationer generelt. Børn udvikler bl.a. evnen til at indgå i sociale relationer, gennem leg. Derfor er det vigtigt, at vi underbygger og videreudvikler legemiljøet i vuggestuen, så der er god basis for leg og udvikling.

 

Nogle gange går vi aktivt ind i børnenes leg, andre gange forholder vi os observerende. Vi støtter børnene i at sige fra, når dette er nødvendigt, vi lærer dem at dele, at lege sammen samt at vise hensyn. Det er vores og jeres opgave, at lære børnene de sociale spilleregler der hører livet til. Derfor er det også vigtigt, at vi støtter børnene i, selvstændigt at lære konfliktløsningen kunst. Når vi blander os i en konflikt, hjælper vi børnene med at sætte ord på deres følelser. Det er vores holdning, at alle følelser er tilladte, men ikke alle handlinger.

 

Kl. 10.45

Når klokken er ca. 10.45 spiser vi frokost. Vi lægger vægt på, at måltidet skal være en rar og hyggelig stund. Børnene opfordres til at dække bord, øse op og rydde op. I perioder er de vilde med det, men i andre perioder er det knap så spændende. Det respekterer vi.

 

Vi sidder oftest i to grupper, så der er tid til at yde den hjælp som børnene individuelt har brug for. Samtidig taler vi om, hvad måltidet består af og hvordan det smager. Ligeledes taler vi om dagens oplevelser.

 

Det er ikke usædvanligt, at børn har perioder af dages eller ugers varighed, hvor deres lyst byder dem at spise ensidigt. Lader vi dem gøre dette, vil vi kunne konstatere, at de over en længere periode, selv regulerer deres kost.

 

I vuggestuen spiser børnene selv, i det omfang de er i stand til det. Det kan synes meget kaotisk for udefra kommende, men des tidligere vuggestuebarnet går igennem fasen, hvor det bruger fingrene/hænderne til at spise, des tidligere bliver det i stand til, at mestre opgaven at spise med ske/gaffel.

 

Vi respekterer hvis et barn ikke vil spise maden, men vi prøver at motivere til at smage på nye såvel som velkendte retter. Vi tvinger ikke børnene til at spise op.

 

Når det enkelte barn er færdig med at spise, må det gerne rejse sig fra bordet for, under hensyntagen til de børn der stadig spiser, at gå hen og lege. Dog kan det forekomme, at vi prøver at opmuntre barnet til at blive siddende lidt længere. Dette vil oftest være gældende, hvis vi oplever, at barnet intet har spist eller hvis det er det samme barn, der dagligt går fra bordet.

 

Kl. 11.15 - 12.00

Mellem kl. 11.15 og 12.00, er det pusle/sove tid.

Her går et barn og en voksen på badeværelset. Barnet sidder på toilettet, henter selv en ren ble og kravler selv op på puslebordet. Alt dette foregår ved voksenstøtte og under hensyntagen til barnets lyst og evner. Det er væsentligt at puslestunden bliver så tryg og omsorgsfuld som mulig, og at der er tid til at tale med barnet. Herefter bliver de børn der skal sove "puttet" i deres krybber/barnevogne, udenfor. Her får de sut, sovedyr, bog eller andet de har brug for. De største børn sover i alrummet på ”egen” madras. Vi sørger for at sovestunden indledes hyggeligt med at vi læser højt eller synger.

 

Der sidder altid mindst én voksen ved børnene til de sover. Vi tager hensyn til børnenes individuelle behov for søvn. Nogle børn har behov for en lang lur, mens andre måske kun skal have en lille lur.

 

Indgangsdøren låses mellem kl. 11.45 og 14.30 så hvis I kommer i dette tidsrum, beder vi jer benytte porten ved legepladsen.

 

Kl. 13.30 - 14.00

Mellem kl. 13.30 - 14.00 begynder vi at spise eftermiddagsmad. Herefter leger børnene inde eller ude, indtil de bliver hentet.

 

Når du henter dit barn, lægger vi vægt på at få fortalt om dit barns dag, så du kan følge med i dit barns trivsel i vuggestuen. Du er altid velkommen til at spørge ind til dit barns dag. Du skal dog være opmærksom på at der efter kl. 15.30 kun er en personale på stuen. Derfor kan samtalen blive afbrudt, men I er altid velkomne til at tage en længere snak, når det er muligt. Endvidere kan du følge dit barns hverdag på kbhBarn.

 

Vi skal altid have besked, hvis jeres barn bliver hentet af andre end jer selv. Skulle det alligevel ske, at vi ikke har fået besked, vil vi kontakte jer telefonisk, da vi ikke udlevere børn uden forgående besked, heller ikke selvom det er familie til barnet.

 

Husk altid, at tjekke ud og sige farvel når I går hjem.

 

Kl. 16:45 lukker vuggestuen. NB.: Fredag lukker vi kl. 16.

 

 

Bortset fra åbnings- og lukketiderne er øvrige tidspunkter cirka tider.