Red Barnets Vuggestue
 

Forældresamarbejde

Det har stor betydning for børns trivsel, udvikling og læring, at forældre og dagtilbud sammen skaber rammen for et konstruktivt og ansvarsfuldt samarbejde. Derfor er det vigtigt, at både forældre og dagtilbud er bevidste om deres ansvar, rolle og handlemuligheder. 

Det er vigtigt for os, at I føler jer velkomne i vuggestuen. Desuden er det vigtigt, at vi i det daglige har en god forældrekontakt. En god forældrekontakt er kendetegnet ved tillid, åbenhed, ærlighed og imødekommenhed. For at kunne støtte jeres barn, er det vigtigt, at I fortæller os, hvis der sker små eller store ændringer, som er af betydning for barnet. Ligeledes vil vi fortælle jer om små og store oplevelser i jeres barns dagligdag.

Vi vil meget gerne have at vide, hvis der er noget I er utilfredse med, så vi hele tiden kan blive bedre. 

 

Dagtilbudslovens § 7 stk. 2: 

”Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst”. Det er derfor et fælles ansvar mellem forældre og deres barns dagtilbud at udvikle et åbent og tillidsfuldt samarbejde, der danner grobund for optimale opvækstvilkår for barnet.